This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Trial post

  Tahniah atas perlantikan sesi 2016

Buletin Sultan

Pembangunan Laman Web Rasmi SMKA Sultan Muhammad

Pembangunan laman web rasmi SMKA Sultan Muhammad di bawah tapak sekolahagama.my sedang dilaksanakan. Pembangunan ini bertujuan menyelaraskan semua laman web SMKA dan SABK Negeri Melaka dibawah hos yang sama. Ini adalah hasil jalinan antara Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

Ucapan Aluan Tuan Pengetua

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinNya kita dapat bertemu  melalui laman ibadah SMKA Sultan Muhammad, Sekolah Kluster Kecemerlangan Fasa 8 2014. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan pentadbir kerana memberikan peluang menulis sepatah dua kata

Powered by:

Universiti Teknikal Malaysia Melaka Fakulti Teknologi Makumat dan Komunikasi